<div align="center"> <h1>Ochotnicza Straż Pożarna w Okonku</h1> <h3>Oficjalna Strona OSP w Okonku</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.ospokonek.strefa.pl" rel="nofollow">http://www.ospokonek.strefa.pl</a></p> </div>